• Slide 5
Focused Delivery of Your Corporate Finance Affaires

Newsletter

Září 2014

Na základě požadavku klientů přijímat veškeré služby od jednoho subjektu máme smluvně zajištěné dlouholeté partnery pro právní a daňové poradenství, a také služby v oblasti auditu a oceňování majetku.

Duben 2014

Na základě předchozí spolupráce začali klienti vyžadovat širší škálu služeb. Nově ČEKIA rozšiřuje své služby o projektové řízení a obchodování s podnikovými dluhy.

Březen 2014

Společnost NTC Corporate Finance Česká republika byla transformována do společnosti ČEKIA Corporate Finance.